Super Lock กล่องถนอมอาหาร Chef Box เชฟบ็อก 6075-S24 เซท 24 ชิ้น รวมฝา 2 เซท (22 กล่อง + 2 ถ้วยตวง + 2 แผ่นรองน้ำ) สีฟ้า ขนาดรวม 9,200 ml BPA-Free ป้องกันแบคทีเรีย เข้าไมโครเวฟได้ กล่องใส่อาหาร กล่องข้าว กล่องพลาสติก ปิ่นโต superlock

Super Lock กล่องถนอมอาหาร Chef Box เชฟบ็อก 6075-S24 เซท 24 ชิ้น รวมฝา 2 เซท (22 กล่อง + 2 ถ้วยตวง + 2 แผ่นรองน้ำ) สีฟ้า ขนาดรวม 9,200 ml BPA-Free ป้องกันแบคทีเรีย เข้าไมโครเวฟได้...